Laatste Nieuws

Kennisverbreding: Excite Expertise gecertificeerd voor visuele lasinspectie

Datum: 14 juni 2010Omdat het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij grote bouwprojecten een toenemende kennis op het gebied van laswerk, in de vorm van visuele lasinspectie vraagt en las- en inspectieplannen verwijzen naar visuele inspectie door aantoonbaar gekwalificeerd personeel, heeft Jeroen Schouten de opleiding visueel lasinspecteur gevolgd en met een diploma afgesloten.

Certificaat visuele lasinspectie Door het behalen van dit diploma heeft de inspecteur inzicht in de principes van visueel beoordelen, visuele inspectietechnieken, inspectiekarakteristieken en toepassingen en het zelf praktisch kunnen beoordelen van de voorkomende lasonvolkomenheden.

Het examen wat is afgenomen is dekkend volgens de eindtermen zoals beschreven in de EN 473 en ISO 9712. Het uiteindelijke DNV certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accredidatie conform ISO 17024.


Posted by: Jeroen Schouten


Mocht u vragen hebben over deze diensten dan kunt u ons altijd mailen:
mail@excite-expertise.nl of neem contact op via het contactformulier op deze website.