Laatste Nieuws

Project uitgelicht: project “Waterlijster”

Datum: 29 april 2010Lijsterstraat - Krimpen a/d IJssel
Krimpen a/d IJssel - Lijsterstraat

Excite Expertise heeft in opdracht van Giesbers Rotterdam Ontwikkeling en Stichting QuaWonen een bouwkundige opname uitgevoerd aan diverse panden in de omgeving van het nieuwbouwproject “Waterlijster” aan de Lijsterstraat in Krimpen a/d IJssel.

De bouwkundige staat van de panden is voorafgaand aan de werkzaamheden in een rapportage met foto’s vastgelegd en gedeponeerd in een akte van depot bij de Belastingdienst. Doel van deze bouwkundige opname is om eventuele, door deze bouwwerkzaamheden, ontstane schade te kunnen vaststellen.

Uit ervaring blijkt dat er een aantal momenten tijdens een bouwproces zijn waarop trillingen te verwachten zijn.
Tijdens de sloop van bestaande bouw zijn er trillingen te verwachten. De mate van deze trillingen zijn voor een groot deel afhankelijk van de afstand van de werkzaamheden tot de belendingen als ook van de bodemgesteldheid.

Tijdens nieuwbouw zijn bijvoorbeeld trillingen te verwachten tijdens het heien en het plaatsen van damwanden.

Lijsterstraat - Krimpen a/d IJssel

Opdrachtgevers
Giesbers Rotterdam Ontwikkeling
Stichting QuaWonen


Posted by: Jeroen Schouten


Mocht u vragen hebben over deze diensten dan kunt u ons altijd mailen:
mail@excite-expertise.nl of neem contact op via het contactformulier op deze website.